lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 
 

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi samarbetar med fakulteterna och övriga pedagogiska utvecklingsenheter vid universitetet för att erbjuda högskolepedagogiska kurser och annat pedagogiskt stöd. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling. Avdelningen har ett särskilt uppdrag att stödja utvecklingen av e-lärande vid universitetet och har ansvar för vissa system för e-lärande, som lärplattformen LUVIT, LU play samt LU Zoom.

2017-08-22

Välkommen höst!

Universitetet vaknar till och studenterna kommer tillbaks. På AHU sätter höstens kurser igång. Det finns fortfarande platser kvar på några kurser: Open Networked Learning, Genus och mångfald i [...]