lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi samarbetar med fakulteterna och övriga pedagogiska utvecklingsenheter vid universitetet för att erbjuda högskolepedagogiska kurser och annat pedagogiskt stöd. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling. Avdelningen har ett särskilt uppdrag att stödja utvecklingen av e-lärande vid universitetet och har ansvar för vissa system för e-lärande, som lärplattformen LUVIT, LU play samt Adobe Connect.

2016-06-16

CED blir AHU

Från 1 januari 2016 byter CED, Centre for Educational Development, namn och organisatorisk tillhörighet och blir AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling. Vi flyttar inte utan ligger kvar [...]