lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Högskolepedagogisk utbildning

AHU:s högskolepedagogiska utbildning är öppen för alla som undervisar och handleder studenter vid Lunds universitet; nya lärare, erfarna lärare, doktorander, professorer, bibliotekarier med flera.

I princip alla Sveriges lärosäten kräver högskolepedagogisk utbildning för lärartjänst. Kraven utgår från SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) rekommendationer gällande lärandemål och omfattning (10 veckor) här (PDF). Hur många veckor/högskolepoäng som krävs varierar mellan lärosätena.

För att få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs pedagogisk skicklighet. Som en del i den pedagogiska skickligheten ingår minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper). Undervisande doktorander förväntas genomgå minst två veckors högskolepedagogisk utbildning. För befordran krävs visad kvantitativ och kvalitativ progression gällande den pedagogiska skickligheten.

Flera aktörer vid Lunds universitet ger behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Vid Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH finns fakultetsegna enheter (MedCUL, PLUS resp Genombrottet) som erbjuder respektive fakultets anställda och doktorander kurser. AHU erbjuder kurser för hela universitet.

AHU erbjuder behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Med start vårterminen 2018 ges den grundläggande behörigheten i form av en introducerande kurs (Lärarrollen i högre utbildning) om två veckor (med möjlighet att registrera sig för ytterligare en vecka) följt av en fortsättning (Kursansvar i högre utbildning) om tre veckor. Utöver dessa två kurser ges även olika valbara fördjupnings- och breddningskurser. De flesta av dessa ges universitetsgemensamt men fakultetsspecifika kurser förekommer. Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan.