lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning är avsedd för alla som undervisar vid Lunds universitet; nya lärare, erfarna lärare, doktorander, professorer, bibliotekarier med flera.

För att få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs pedagogisk skicklighet. Som en del i den pedagogiska skickligheten ingår minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper). Undervisande doktorander förväntas genomgå minst två veckors högskolepedagogisk utbildning. För befordran krävs visad kvantitativ och kvalitativ progression gällande den pedagogiska skickligheten.

Rekommendationer gällande målen för den högskolepedagogiska utbildningen har fastställts nationellt av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) 2005 och reviderats 2016 (PDF (PDF)).

AHU erbjuder behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Den grundläggande behörighetens fem veckor består av en introduktions- och en fortsättningskurs om två respektive tre veckor, och nivån 6-10 veckor består av olika valbara fördjupningskurser. En del av kurserna ges universitetsgemensamt, en del ges av AHU på uppdrag av enskilda fakulteter. Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan .