lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att stödja studenters skrivutveckling

Att stödja studenters skrivutveckling våren 2017

Kursen ges av PLUS, Naturvetenskapliga fakulteten, och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet är att ge inspiration och verktyg till lärare som handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen.

Kursbeskrivning med praktisk information (PDF)

Kurskostnaden är SEK 7800. Anmälan skickas senast den 6 mars till Ann Ivarsson. För mer information, kontakta kursledarna Sara Santesson och Susanne Pelger.