lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Den goda föreläsningen

Den goda föreläsningen kan ingå som en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats. Kursen ges av Genombrottet, LTH, i samarbete med AHU som en universitetsgemensam kurs under hösten 2018. 

Kursen omfattar 2 alternativt 3 veckor.

LTHs kurssida (ytterligare information mm)

Må 10 sep kl 13.15-17

On 12 sep kl 13.15-17

Må 8 okt kl 13.15-17

On 10 okt kl 13.15-17

On 17 okt kl 13.15-17

Må 19 nov kl 13.15-17

Plats: SC:Brunnen på andra våningen i Studiecentrum

 

Kursledare 

Roy Andersson, Roy.Anderssoncs.lthse, universitetslektor vid Datavetenskap/LTH och pedagogisk konsult vid Genombrottet/LTH.

Jennifer Löfgreen, jennifer.lofgreengenombrottet.lthse, pedagogisk konsult vid Genombrottet/LTH och AHU.

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 alt. 3 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 9.500 SEK 

Anmälan: Du söker till höstens kurs senast den 26 augusti 2018 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.
Lärare från LTH anmäler sig via LTHs kurssida.

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34 

Humanistiska & teologiska fakulteten
Alexander Maurits, 046-222 03 23

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten 
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Catrin Malmström, 046-222 71 83

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Felicia Eklund (PDF), 046-222 49 82

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00