lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser våren 2018

I och med våren 2018 introduceras nya fakultetsgemensamma introduktions- och fortsättningskurser tänkta att motsvara Lunds universitets krav för lärartjänst på fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Kurserna har döpts till Lärarrollen i högre utbildning (Teaching and learning in higher education) och Kursansvar i högre utbildning (Course design in higher education). För den introducerande Lärarrollen finns en möjlighet att anmäla sig till en utökad variant om tre veckor. Extraveckan överlappar inte den efterföljande Kursansvar, utan innebär ett eget arbete (t ex auskultation, genomförande/utvärdering, pedagogiskt seminarium) som redovisas i en reflekterande rapport.

Utöver dessa kurser ges kurserna Forskarhandledning - introduktion, Utveckling av bedömning och examination, Kursdesign med fokus på blended learning, Teaching portfolio och Den goda föreläsningen (genom Genombrottet, LTH).