lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontaktpersoner vid fakulteterna

För varje fakultet finns en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan till kurserna.

Ekonomihögskolan

Jeanette Ströberg, 046 - 22234 34

 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Alexander Maurits, 046 - 222 03 23

 

Juridiska fakulteten

Jenny Lindskog, 046 - 222 10 04

 

 

Konstnärliga fakulteten

Ylva Hofvander Trulsson,

040-32 54 16

 

Medicinska fakulteten

Annika Diehl, 046-222 19 90

 

 

Naturvetenskapliga fakulteten

Ann Ivarsson, 046-222 31 39

 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Felicia Eklund, 046 -222 49 82

 

 

Lunds tekniska högskola

Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

 

 

AHU:s kursadministratör
Lina Andersson, 046 -222 39 00