lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontaktpersoner vid fakulteterna

För varje fakultet finns en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan till kurserna.

Ekonomihögskolan

Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Alexander Maurits, 046-222 03 23

 

Juridiska fakulteten

Jenny Lindskog, 046-222 10 04

 

Konstnärliga fakulteten

Ylva Hofvander Trulsson, 040-32 54 16

 

Medicinska fakulteten

Annika Diehl, 046-222 19 90

 

Naturvetenskapliga fakulteten

Catrin Malmström, 046-222 71 83

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Felicia Eklund, 046-222 49 82

 

Lunds tekniska högskola

Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

 

AHU:s kursadministratör
Lina Andersson, 046-222 39 00