lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser hösten 2017

Under hösten 2017 ger AHU som vanligt högskolepedagogiska kurser på både svenska och engelska. På nivån 1-5 veckor finns de två LATHE-kurserna som ges på engelska. Högskolepedagogisk introduktionskurs är HT-fakulteternas kurs men i mån av plats är deltagare från övriga fakulteter välkomna.

Efter de första fem veckorna finns kurser med olika inriktning. För den som vill utveckla sin digitala kompetens och lära sig om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen finns ONL – Open Networked Learning. Kursen ges online, på engelska, i samarbete med andra universitet inom och utanför Sverige. För den som funderar på att göra (om) en kurs till blended kommer nya Kursdesign med fokus på blended learning att starta i oktober. Fördjupa sig i handledningens konst går att göra på två nivåer; i Att handleda uppsatser respektive Forskarhandledning. Kursen Att leda utbildningsutveckling är för den som är intresserad av eller har uppdrag som samordnare, kvalitetsutvecklare eller liknande

Utöver de kurser som AHU ger annonserar vi dessutom Den goda föreläsningen som ges i samarbete med Genombrottet, LTH, och Genus och mångfald i undervisningen som ges av Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Under hösten pågår parallellt med kursverksamheten arbetet med att utveckla och samordna hela vårt kursutbud. För dig som har oavslutade kurser sedan tidigare kan det vara klokt att planera för att göra klart – kontakta i så fall respektive kursledare.