lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursdesign med fokus på blended learning

Kursen vänder sig till lärarlag om minst två lärare vid LUs samtliga fakulteter. Kursens övergripande syfte är att ge en fördjupad förståelse av hur man kan designa för undervisning och lärande i miljöer där digitala verktyg och resurser integreras med undervisningsformer i en klassrumskontext. Kursen syftar också till att stödja framväxten av ett reflekterande samtal lärare emellan om undervisning och lärande i högre utbildning.

Kursdeltagarna diskuterar och problematiserar kursdesign som möjliggör för blended learning med stöd i vetenskaplig litteratur. Deltagarna får också en introduktion till digitala verktyg och tjänster som kan användas för att stärka kvaliteten i undervisningen. Meningen är att möjliggöra för lärare att göra kvalificerade överväganden om lämpligt upplägg för såväl digitala som campusbaserade läraktiviteter i den egna utbildningen och hur dessa kan bedömas. Kursen bygger i stor utsträckning på ett kurs/programutvecklingsprojekt med fokus på blended learning som deltagarna själva har med in i kursen.

Kursen löper över ett halvår och består av fem fysiska träffar med eget arbete mellan dessa. Den avslutas med en skriftlig rapport som också presenteras muntligt av lärarlagen vid den egna institutionen/fakulteten (sista träffen). Kursen motsvarar 3 veckor deltagartid och pågår från oktober 2017 till april 2018.

Kursbeskrivning här (PDF)!

Praktisk information och anmälan (PDF)här!

Schemalagd kurstid

Tors 5/10 2017 kl. 9.15-13

Tors 26/10 2017 kl. 9.15-13

Tis 28/11 2017 kl. 9.15-13

Tors 15/2 2018 kl. 9.15-13

Utöver dessa träffar håller deltagargrupperna en avslutande presentation under mars/april (tider meddelas senare). Dessutom kan videomöten eller andra aktiviteter online tillkomma. Deltagarna erbjuds också möjlighet att boka tid med lärare på AHU, IT/videotekniker och systemförvaltare för att få såväl pedagogiskt som tekniskt stöd under arbetsprocessen.

Lokal

M313 på AHU i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund (med undantag för avslutande presentation som sker på den egna institutionen/fakulteten).

Kontakt

Marita Ljungqvist, AHU

 

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  Motsvarar 3 veckor

Kostnad: Ingen kostnad för anställda vid Lunds universitet höstterminen 2017.

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 1 juni 2017 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Gun Wellbo.

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046 - 22234 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Alexander Maurits, 046 - 222 03 23

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046 - 222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Ylva Hofvander Trulsson, 040-32 54 16

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Ann Ivarsson, 046-222 31 39

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Felicia Eklund, 046 -222 49 82

Övriga
Gun Wellbo, 046 -222 39 00