lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Avdelningschef

Anders Sonesson

Tel: +46 46 222 1995

 

Avdelningsadministratör

Gun Wellbo

Tel: +46 46 222 39 00

 

Besöksadress

MNO-huset

Sölvegatan 16, Lund

 

Adress

MNO-huset

Box 117, S-221 00 Lund

 

Internpost

Hämtställe 11

 

Telefon

+46 46 222 39 00