lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

CED blir AHU - Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling!

Från 1 januari 2016 byter CED, Centre for Educational Development, namn och organisatorisk tillhörighet och blir AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling. Vi flyttar inte utan ligger kvar på samma adress! Förändringen innebär att vi blir en del av Institutionen för utbildningsvetenskap inom Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Syftet med förändringen är att förstärka arbetet med högskolepedagogisk utveckling och utbildning genom att ge verksamheten en akademisk förankring. Uppdraget för AHU överensstämmer i huvudsak med det som CED hittills har haft. Vi kommer att ge våra kurser och seminarier som vanligt! Under sommaren kommer vi att arbeta om vår hemsida. Dessutom påbörjas arbetet med att skapa en ny videostudio och förbereda det e-lärandecentrum som AHU fått ansvaret för att inrätta.

E-lärande

Nu har Lunds universitet en handlingsplan för e-lärande! Läs mer här (PDF 37 kB)!

CED blir AHU

2016-06-16

Från 1 januari 2016 byter CED, Centre for Educational Development, namn och organisatorisk tillhörighet och blir AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling. Vi flyttar inte utan ligger kvar på samma adress! Förändringen innebär att vi blir en del av Institutionen för utbildningsvetenskap inom Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Syftet med förändringen är att förstärka arbetet med högskolepedagogisk utveckling och utbildning genom att ge verksamheten en akademisk förankring. Uppdraget för AHU överensstämmer i huvudsak med det som CED hittills har haft. Vi kommer att ge våra kurser och seminarier som vanligt! Under våren kommer vi att arbeta om vår hemsida. Dessutom påbörjas arbetet med att skapa en ny videostudio och förbereda det e-lärandecentrum som AHU fått ansvaret för att inrätta.

Senaste nyheterna

CED blir AHU
2016-06-16
Från 1 januari 2016 byter CED, Centre for Educational Development, namn och organisatorisk ...

Fler nyheter