lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LUVIT

LUVIT - Din lärplattform

En lärplattform, även kallat LMS (Learning Management System) eller VLE (Virtual Learning Environment) är en plats online, där du bygger upp din kurs och dess läraktiviteter. I detta "kursskal" finns det för dig och dina studenter verktyg för kommunikation och interaktion, möjlighet att ladda upp kursrelaterat innehåll i form av länkar, artiklar, presentationer, prov, tester, dokument, bilder och filmer samt möjlighet att hantera administrativa funktioner som registrering och schemaläggning etc. Det finns inbyggda verktyg och arbetsflöden, t ex för flervalstester, inlämningsuppgifter, kamratgranskning, grupparbete med mera. Det finns ett 20-tal verktyg för kommunikation och det finns verktyg för att ge feedback och stöd.

Vid Lunds universitet har LUVIT centralt finansierad drift och support. Det finns emellertid också ett antal olika lärplattformar beroende på vilket område som du tillhör, kontakta din institution om du känner dig osäker på vilken du ska använda till din kurs.

LUVIT - Lund University Virtual Interactive Tool

LUVIT är en webbaserad interaktiv kursmiljö för helt eller delvis nätbaserade kurser. Systemet får användas av lärare vid Lunds universitet för kurser av olika slag men också för projekt som LU deltar i.

LUVIT är förhållandevis lätt att använda och utan särskilda tekniska kunskaper kan lärare bygga en kursstruktur, publicera dokument, skapa möjligheter till kommunikation (forum eller chatt), konstruera webbaserade prov m.m. För att använda LUVIT behövs endast tillgång till internet och webbläsarna Firefox, Chrome, Safari eller Internet Explorer.

LUVIT har använts i många år på LU, med start 1998. Sedan 2016-07 är det version 6.3 som är den aktuella. Alla som driver/vill driva nätbaserade kurser eller kursmoment baserat på LUVIT måste lära sig använda den aktuella versionen av LUVIT. Se kontaktinfo under support i navigeringen till höger. LDCs Servicedesk fungerar som central för alla supportärenden för lärare.

LUVIT Login

Användare med LUCAT/StiL-id går till LUVIT-portalen  denna väg.

Användare utan LUCAT/StiL-id går till LUVIT-portalen denna väg.

Support (LDC Servicedesk)

LDC:s servicedesk fungerar som central för lärares alla supportärenden. Beroende på ärendenas/frågornas art slussas ärendet vidare till rätt person. Studenter hänvisas till den ansvarige läraren för support.

Telefon: 29 000

Epost: servicedeskldc.luse eller lägg in din fråga som ett ärende på Ärendeportalen

Beställ kursskal i LUVIT

Lärare som vill ha hjälp med att skapa ett nytt kursskal i LUVIT vänder sig i första hand till sin Lokala LUVIT Administratör. Finns det inte en sådan kan du använda denna länk för att göra en beställning av kursskal.