lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

E-möte i Zoom

Zoom snart vid LU!

Till hösten kommer du som undervisar på distans, blended eller har resfria möten att kunna arbeta i ett nytt, modernare och mer användarvänligt verktyg för e-möte på din egen dator. Det nya verktyget heter Zoom och kommer att användas av många andra lärosäten i Sverige via Sunet – precis som Adobe Connect.

Verktyget har redan använts på prov i t ex kursen Open Networked Learning här på AHU och både lärare och användare berättar att det är lätt att komma igång och att teknik som t ex ljud och bild fungerar mycket bra.

Zoom och Adobe Connect

Zoom kommer inte att ersätta Adobe Connect direkt utan båda systemen kommer under en övergångsperiod att kunna användas parallellt och kostnadsfritt för LU.

AHU har fått ansvar att skriva en projektplan för hur bl a  stöd till lärare och studenter kan se ut vid implementering av Zoom- och för en avveckling av Adobe Connect. Orsak till avvecklingen är ett behov av ett verktyg som fungerar bättre för fler, resultat av upphandlingar hos Sunet samt stora prishöjningar från Adobes sida. Processen för avveckling kommer tidigast att påbörjas VT18.

Var hittar jag Zoom?

Sunet som levererar tjänsten håller för närvarande på att installera Zoom på egna servrar. Vi väntar fortfarande på datum för leverans av Zoom. Så fort informationen når oss kommer vi att lägga ut datum på vår hemsida.

Hur kommer jag igång med Zoom?

Vi kommer i samarbete med andra lärosäten att sätta ihop webbresurser som hjälper dig att  snabbt komma igång med Zoom. Det kommer även att anordnas riktade workshops för både dig som aldrig provat e-möte samt för dig som tidigare undervisat i Adobe Connect. Under hösten och våren kommer det även att vara möjligt för enskilda lärare att boka och få hjälp i AHUs videostudio/verkstad.

Vad ska jag göra med mitt material på Adobe Connect?

Det kommer att finnas instruktioner för hur man enklast exporterar t ex presentationer eller inspelat material. Det kommer också att vara möjligt att boka tid i vår videostudio/verkstad om man behöver handledning utöver detta.

E-Möte och inspelning direkt i din lärplattform

Som användare kommer du att kunna använda Zoom via en webbsida som du loggar in på, precis som du tidigare använt Adobe Connect. En utveckling och möjlighet projektet ska undersöka är om vi kan integrera Zoom direkt i den lärplattform du undervisar i. Det skulle innebära att du direkt från ditt kursrum i t ex Live@Lund, Moodle eller LUVIT kan starta ett e-möte som dina studenter enkelt hittar till. Projektet undersöker också möjligheten att publicera inspelningar från e-möten i Zoom direkt i din kurs via LU play.

Samarbeten & dialog vid LU

I projektet kommer AHU att samarbeta och ha dialog med organisationer som t ex IT-enheten vid HT, LDC, LUB, Bibliotek och IKT vid Medicinska fakulteten, med Pedagogiskt stöd och Studieverkstaden samt med systemförvaltare för relaterade system som t ex lärplattformar (LUVIT, Live@Lund, Moodle eller Blackboard). Detta är ett led i gemensamma processer och samverkan för utveckling av väl fungerande digitala lärmiljöer vid LU.  

Vi arbetar också nära tillsammans med projektet Resfria möten för att samordna aktiviteter, resurser och utveckling.  Läs mer om REMM-projektet nationellt och på bloggen om vad som händer vid LU.