lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

E-möte i Zoom

LU Zoom är här!

Nu har du som undervisar på distans, blended eller har resfria möten möjlighet att arbeta i ett nytt, modernare och mer användarvänligt verktyg för e-möte på din egen dator. Det nya verktyget heter Zoom och kommer att användas av många andra lärosäten i Sverige via Sunet – precis som Adobe Connect.

Verktyget har redan använts på prov i t ex kursen Open Networked Learning här på AHU och både lärare och användare berättar att det är lätt att komma igång och att teknik som t ex ljud och bild fungerar mycket bra.

Skapa ett konto på LU Zoom

Gå till https://lu-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt LUCAT-id, så skapas ditt konto på Zoom.

Om du använt Zoom tidigare kommer du få frågan om du vill gå över till LUs Zoom. I vårt Zoom har anställd möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning med upp till 100 deltagare. Zoom guidar dig i detta byte, men skulle du behöva hjälp så kontakta oss, så hjälper vi dig.

Zoom och Adobe Connect

Zoom kommer inte att ersätta Adobe Connect direkt utan båda systemen kommer under en övergångsperiod att kunna användas parallellt och kostnadsfritt inom LU. Orsak till avvecklingen är ett behov av ett verktyg som fungerar bättre för fler, resultat av upphandlingar hos Sunet samt stora prishöjningar från Adobes sida. Processen för avveckling kommer tidigast att påbörjas HT18.

Vad ska jag göra med mitt material på Adobe Connect?

Det kommer att finnas instruktioner för hur man enklast exporterar t ex presentationer eller inspelat material. Det kommer också att vara möjligt att boka tid i vår videostudio/verkstad om man behöver handledning utöver detta.

E-Möte och inspelning direkt i din lärplattform

Som användare kommer du att kunna använda Zoom via en webbsida som du loggar in på, precis som du tidigare använt Adobe Connect. En utveckling och möjlighet som projektet ska undersöka är om vi kan integrera Zoom direkt i den lärplattform du undervisar i. Det skulle innebära att du direkt från ditt kursrum i t ex Live@Lund, Moodle eller LUVIT kan starta ett e-möte som dina studenter enkelt hittar till. Projektet undersöker också möjligheten att publicera inspelningar från e-möten i Zoom direkt i din kurs via LU play.

Samarbeten & dialog vid LU

I projektet kommer AHU att samarbeta och ha dialog med organisationer som t ex IT-enheten vid HT, LDC, LUB, Bibliotek och IKT vid Medicinska fakulteten, med Pedagogiskt stöd och Studieverkstaden samt med systemförvaltare för relaterade system som t ex lärplattformar (LUVIT, Live@Lund, Moodle och Blackboard). Detta är ett led i gemensamma processer och samverkan för utveckling av väl fungerande digitala lärmiljöer vid LU.  

Vi arbetar också nära tillsammans med projektet Resfria möten för att samordna aktiviteter, resurser och utveckling.  Läs mer om REMM-projektet nationellt och på bloggen om vad som händer vid LU.

UTBILDNING

Ta del av och anmäl dig till videostudions workshopar här.

SUPPORT

Zoom har en chatt som är öppen dygnet runt. Gå till Zooms supportsida. På sidans nedre högra hörn hittar du en blå Hjälp-knapp som öppnar chatten (supporten är på engelska).

Välkommen att också kontakta AHUs videostudion med frågor via videostudioahu.luse

Återkoppling?

Välkommen att kontakta oss om du vill ge oss förslag på förbättringar eller ge återkoppling om hur Zoom fungerar! Zoom är nytt för både oss vid Lunds Universitet och för andra lärosäten i Sverige och vi vlll gärna ha alla synpunkter och tips som vi kan få. 

Staffan Lindström (verksamhetsspecialist)