lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utvecklingskonferens 17

Jubileum! LU’s pedagogiska utvecklingskonferens firar 10 år!

Den 23 november 2017 hålls Lunds universitets sjätte pedagogiska utvecklingskonferens.

Målgrupp för denna konferens är ALLA med pedagogiska uppdrag – lärare, forskarhandledare, studievägledare, studierektorer, utbildningsadministratörer, utbildningsledare, osv.

Konferensen skapar en organiserad möjlighet för lärare och andra inom universitetet att dela kunskap och erfarenheter av pedagogiska utvecklingsfrågor på samtliga nivåer – från grundnivå till forskarnivå, från enskilda kursmoment till hela program. En möjlighet till dialog, inspiration och kritisk diskussion om lärande, undervisning och lärarskap!

Var med och utforma konferensens innehåll genom att skicka in ett bidrag! Mellan den 18 april och 11 september tar vi emot abstracts (max 400 ord) för bedömning. Information om bidragsformer och urvalskriterier finner du här (PDF).

Ditt abstract skickar du här. Besked om ditt bidrag accepterats får du senast den 10 oktober.

Bidragen kommer att publiceras i paperformat i en konferensvolym som sammanställs efter konferensen. Vi hoppas att så många som möjligt kommer att vilja göra det!

Keynote är Ray Land, professor vid University of Durham, UK: "Threshold Concepts and Troublesome Knowledge: a transformational approach to learning" (abstrakt här (PDF), presentation av Ray Land här (PDF)).

Att delta i konferensen är gratis! Konferensen hålls på svenska och engelska. Konferensen är i första hand till för anställda vid Lunds universitet, men anställda vid andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

VAR? Konferensen kommer att hållas på LUX och SOL, med inledning i LUX aula
NÄR? 23 november 2017 med registrering från kl. 08.30

Anmäler dig till konferensen gör du här. Sista datum för detta är 6 november. OBS! Du måste anmäla ditt deltagande även om du fått ditt bidrag antaget!

Lunds universitet genomför sedan 2007 denna universitetsgemensamma högskolepedagogiska utvecklingskonferens vartannat år. I år är det alltså jubileum  - 10 år sedan den första hölls! Detta kommer vi naturligtvis att uppmärksamma särskilt.

Huvudansvarig för konferensen är Utbildningsnämnden vid Lunds universitet. Själva genomförandet av konferensen roterar runt bland fakulteterna. 2017 är det HT-fakulteterna som står för värdskapet och de genomför konferensen tillsammans med Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).

Varmt välkomna!
Organisationskommittén

Kontaktperson: Johanna Bergqvist Rydén