lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (3 av 3 st)

Redaktörskap (5 av 8 st)

Artiklar (5 av 48 st)

Bokkapitel (5 av 30 st)

Konferensbidrag (5 av 161 st)

Rapporter (5 av 23 st)

Tidningsartiklar (5 av 7 st)

Övrigt (4 av 4 st)