lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (3 av 3 st)

Redaktörskap (5 av 10 st)

Artiklar (5 av 50 st)

Bokkapitel (5 av 33 st)

Konferensbidrag (5 av 174 st)

Rapporter (5 av 23 st)

Recensioner (1 av 1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 av 3 st)

Tidningsartiklar (4 av 4 st)

Övrigt (4 av 4 st)