Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt innehåll som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det femte kurstillfället.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund (beredskap finns för distans, beroende på Corona-läget

3/3, kl 9.15-12
10/3, kl 9.15-12
17/3, kl 9.15-12
24/3, kl 9.15-12
5/5, kl 9.15-12 + 13:15-16, ventilationsseminarium

Sista ansökningsdag 2 December 2020
The number of participants is limited to 24 st

Kursansvariga: Johanna Bergqvist Rydén och Katarina Mårtensson

OBS!

Due to COVID-restrictions, AHU’s courses for this spring will be given as distance education. If the restrictions are eased, some courses or modules may be given on campus instead. Applicants will be informed on any changes.

ABOUT
 

Language: Swedish

Scope: The workload on the course equals two weeks of full-time work.

Charge for admission: Lund university teachers: 2 weeks 7.800 SEK

The number of participants is limited to 24.

APPLICATION

Apply no later than 2 December 2020.

Submit your application to your faculty contact. 

Those who are not members of any of the faculties below apply to Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00. 

Page Manager: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-10-06