Course design in higher education

Course design in higher education is open to teachers, and staff with teaching assignments, at Lund University. It builds on the course Teaching and learning in higher education (or the previous Learning and teaching in HE, LATHE, or similar courses). Participants will be able to increase their understanding of student learning and course design, and become more familiar with literature and research on teaching and learning in higher education. Furthermore, participants will be able to discuss their own teaching as well as analyse and plan teaching in conjunction with assignments. The course equals three weeks of fulltime work, i.e. 120 hours, that can be translated to 4.5 higher education credits (translation and reporting to Ladok is done at your faculty). Apart from scheduled hours, the course continously comprises online activities and individual work, such as reading and written assignments. In case of absence (however, not more than 20 %), compensatory assignments are provided.

A central activity of the course is to plan and develop a present course at your department. The course might be one where you are currently involved as a teacher or one you will give in the future. We recommend that you discuss your choice with the director of studies and/or the course coordinator, so that you can contribute to teaching and learning at your department.

Scheduled meetings

The meeting takes either place at AHU, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund or in zoom (depending on the Covid-19 pandemic). 
2/3, kl 13.15-16 (workshop)
9/3, kl 13.15-16 (workshop)
16/3, kl 13.15-16 (workshop)
22/3, kl 13.15-16 (seminar)
25/3, kl 13.15-16 (seminar)
6/4, kl 13.15-16 (seminar)
April: Time for writing a report
4/5 kl 9.15-12, 13.15-16 (feedback seminar, one group pm, one group am)
11/5, kl 13.15-16 (seminar)
17/5, kl 13.15-16 (workshop)

Apply no later than 2 December 2020. 

The number of participants is limited to 24. 

Teachers: Maria Larsson Johanna Bergqvist Rydén

Syllabus

Teachers:

Katarina Mårtensson, AHU

Johanna Bergqvist Rydén, AHU

Kursansvar i högre utbildning vänder sig till undervisande personal vid Lunds universitet, som tidigare gått kursen Lärarrollen i högre utbildning (tidigare Introduktionskursen, LATHE eller motsvarande). Deltagarna kommer att ges tillfälle att fördjupa sin förståelse för studenters lärande och för utformandet av kurser, samt bekanta sig med litteratur och forskning om undervisning och lärande inom högre utbildning. Vidare kommer kursdeltagarna att få diskutera sin egen undervisning och att analysera och planera undervisning, inklusive bedömning och examination.

Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete, d.v.s. 120 timmar. Utöver schemalagda träffar utgörs kursen av läs- och skrivuppgifter som ska genomföras under kursens gång. Samtliga schemalagda träffar är obligatoriska och i händelse av frånvaro (dock max 20%) ska en obligatorisk kompensationsuppgift genomföras, som i mesta möjliga mån motsvarar innehållet i den missade kursträffen. Observera att det är nödvändigt att närvara vid det allra första kurstillfället.

En huvuduppgift under kursens gång är att du som kursdeltagare ska (vidare-)utveckla en kurs vid den egna avdelningen/institutionen. Det kan vara en kurs som för närvarande är involverad i eller en kurs du kommer att hålla i framöver. Vi rekommenderar att du diskuterar ditt val av kurs med din studierektor/motsvarande, så att ditt utvecklingsarbete kan bidra till undervisningsverksamheten och lärandet vid din avdelning/institution.

Observera att alla kursdeltagare måste förbereda en kort (1 sida) projektbeskrivning som ska laddas upp på kursplattformen under kursens första vecka.

Deltagare från den Samhällsvetenskapliga fakulteten ska även delta i ett obligatoriskt fakultetsspecifikt kurstillfälle, ”Generic skills and pedagogical qualification”, vilket ges av fakulteten en gång per termin.

Schemalagda tider

Vi träffas i AHU:s lokaler i MNO-huset i rum O104 (beredskap finns för distans, om coronaläget så kräver)
2/3, kl 13.15-16 (workshop)
9/3, kl 13.15-16 (workshop)
16/3, kl 13.15-16 (workshop)
22/3, kl 13.15-16 (textseminarium)
25/3, kl 13.15-16 (textseminarium)
6/4, kl 13.15-16 (textseminarium)
Rapportskrivningsperiod ca 1 mån
4/5, feedbackseminarium heldag kl 9.15-12, 13.15-16
(uppdelat en grupp fm, en grupp em)
11/5, kl 13.15-16 (textseminarium)
17/5, kl 13.15-16 (workshop)

Sista ansökningsdag 2 december 2020

Max antal deltagare: 24

Kursbeskrivning

Kursansvariga: Marita LjungqvistJohanna Bergqvist Rydén

OBS!

Due to COVID-restrictions, AHU’s courses for this spring will be given as distance education. If the restrictions are eased, some courses or modules may be given on campus instead. Applicants will be informed on any changes.

ABOUT

Language: Swedish

Scope: The workload on the course equals three weeks of full-time work

Charge for admission: Lund University teachers 9 900 SEK

The numbers of participants is limited to 24. 

APPLICATION

Apply no later than 2 December 2020.

Submit your application to your faculty contact. 

Those who are not members of any of the faculties below apply to Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00. 

Page Manager: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-10-06