Director of Studies - in Higher Education Development

Kursen vänder sig till studierektorer (eller motsvarande), erfarna såväl som mindre erfarna, vid LU:s samtliga fakulteter. Kursen omfattar två veckors heltidsarbete, fördelat på cirka en månad. Den innehåller fyra schemalagda kursträffar (hel- eller halvdagar) med obligatorisk närvaro, läsning av litteratur samt skrivandet av ett individuellt paper med fokus på ledarskap och högskolepedagogik. 

Schemalagd kurstid

Max antal deltagare: 16 st

Schemalagda kursträffar:
16/3, kl 9.15-16
25/3, kl 13.15-16
7/4, kl 9.15-12
27/4, 9.15-12

Sista ansökningsdag: 2 december 2020

Kursansvariga: Katarina MårtenssonSara Håkansson

Kursbeskrivning

OBS!

Due to COVID-restrictions, AHU’s courses for this spring will be given as distance education. If the restrictions are eased, some courses or modules may be given on campus instead. Applicants will be informed on any changes.

ABOUT

Language: Swedish

Scope: The workload on the course equals two weeks of full-time work. 

Charge for admission: Lund University teachers 7.800 SEK 

The number of participants is limited to 16. 

APPLICATION

Apply no later than 2 December 2020.

Submit your application to your faculty contact. 

Those who are not members of any of the faculties below apply to Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00. 

Page Manager: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-10-06