Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt innehåll som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det femte kurstillfället.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:

Lokal: O104 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

1/3, 9.15-12.00
8/3, 9.15-12.00
15/3, 9.15-12.00
22/3, 9.15-12.00
3/5, 9.15-12 & 13.15-16.00

Kursansvariga: Johanna Bergqvist Rydén och Katarina Mårtensson

ABOUT

Language: Swedish

Scope: The workload on the course equals two weeks of full-time work.

Charge for admission: Lund university teachers: 2 weeks 7.800 SEK

The number of participants is limited to 16.

APPLICATION

Apply no later than29 November 2021.

Submit your application to your faculty contact. 

Employees at the faculty of social sciences apply here.

Those who are not members of any of the faculties below apply to Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00. 

Page Manager: caroline.cabotuvet.luse | 2021-10-08