Director of Studies - in Higher Education Development

Kursen vänder sig till studierektorer (eller motsvarande), erfarna såväl som mindre erfarna, vid LU:s samtliga fakulteter. Kursen omfattar två veckors heltidsarbete, fördelat på cirka en månad. Den innehåller fyra schemalagda kursträffar (hel- eller halvdagar) med obligatorisk närvaro, läsning av litteratur samt skrivandet av ett individuellt paper med fokus på ledarskap och högskolepedagogik.

Schemalagda kursträffar:

14 mars, 9.15-16:00
28 mars, 13.15-16:00
8 april, 9.15-12:00
19 maj, 9.15-16:00

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Kursansvariga: Katarina MårtenssonSara Håkansson

Kursbeskrivning

ABOUT

Language: Swedish

Scope: The workload on the course equals two weeks of full-time work. 

Charge for admission: Lund University teachers 7.800 SEK 

The number of participants is limited to 16. 

APPLICATION

Apply no later than 29 November 2021.

Submit your application to your faculty contact. 

Employees at the faculty of social sciences apply here.

Those who are not members of any of the faculties below apply to Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00. 

Page Manager: caroline.cabotuvet.luse | 2021-10-08