lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Genus och mångfald i undervisningen

Kursen syftar till att problematisera genus och mångfald såväl inom universitetet som organisation som i undervisningssituationer i klassrummet. Vad är kön, etnicitet/ras, klass, mångfald, likabehandling, intersektionalitet – och vad blir de på universitetet och i klassrummet? Kursen behandlar hur genus och mångfald görs i olika undervisningssituationer i klassrummet, i policydokument, i lagstiftning, inom universitet som institution och kultur.

Schemalagda tider

Torsdag 1 november, kl 13-16 OBS ÄNDRAD TID
Introduktion till kursen och fältet
Fredag 9 november, kl 9-12
Likabehandling och icke-diskriminering ur rättslig synvinkel
Tisdag 20 november, kl 9-12
Genus och mångfald och universitetet som institution, kultur, arbetsplats
Fredag 30 november, kl 9-16
Praktiker för ett antidiskriminerande klassrum
Fredag 11 januari 2019, kl 9-16
Presentationer av de individuella uppgifterna

Schema och kursinnehåll (PDF)

Kursplan (PDF)

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  Motsvarar 2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 6000 kr (priset gäller inte Samhällsvetenskapliga fakulteten)

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 1 oktober 2018 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Constance Holmbäck, 046-222 44 24

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Mårten Frostgård (PDF), 046-222 83 18

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00