lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursdesign med fokus på blended learning

Kursen vänder sig till lärarlag om minst två lärare vid LUs samtliga fakulteter. Kursens övergripande syfte är att ge en fördjupad förståelse av hur man kan designa för undervisning och lärande i miljöer där digitala verktyg och resurser integreras med undervisningsformer i en klassrumskontext. Kursen syftar också till att stödja framväxten av ett reflekterande samtal lärare emellan om undervisning och lärande i högre utbildning.

Kursdeltagarna diskuterar och problematiserar kursdesign som möjliggör för blended learning med stöd i vetenskaplig litteratur. Deltagarna får också en introduktion till digitala verktyg och tjänster som kan användas för att stärka kvaliteten i undervisningen. Meningen är att möjliggöra för lärare att göra kvalificerade överväganden om lämpligt upplägg för såväl digitala som campusbaserade läraktiviteter i den egna utbildningen och hur dessa kan bedömas. Kursen bygger i stor utsträckning på ett kurs/programutvecklingsprojekt med fokus på blended learning som deltagarna själva har med in i kursen.

Kursen löper över ett halvår och består av fem fysiska träffar med eget arbete mellan dessa - OBS: det är viktigt att lärarlagen planerar tid för det egna arbetet före kursstart! Kursen avslutas med en skriftlig rapport som också presenteras muntligt av lärarlagen vid den egna institutionen/fakulteten (sista träffen). Kursen motsvarar 3 veckors deltagartid och pågår från februari till september/oktober 2018.

Schemalagd kurstid

2 oktober kl. 9.15-13.00

19 oktober kl. 9.15-12.45

20 november kl. 9.15-13.00

6 februari 2019  kl. 9.15-13.00

Utöver dessa träffar håller deltagargrupperna en avslutande presentation under vårterminen (tider meddelas senare). Dessutom kan videomöten eller andra aktiviteter online tillkomma. Deltagarna erbjuds också möjlighet att boka tid med lärare på AHU, IT/videotekniker och systemförvaltare för att få såväl pedagogiskt som tekniskt stöd under arbetsprocessen.

Lokal

M313 på AHU i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund (med undantag för avslutande presentation som sker på den egna institutionen/fakulteten).

Kursbeskrivning (PDF)

Praktisk information (PDF)

Kontakt

Marita Ljungqvist, AHU

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  Motsvarar 3 veckor

Kostnad: Ingen kostnad för anställda vid Lunds universitet höstterminen 2018.

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 15 juni 2018 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Constance Holmbäck, 046-222 44 24

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Mårten Frostgård (PDF), 046-222 83 18

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00