lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Skriv som en journalist

Skriv som en journalist - verktyg för vetenskapskommunikation

OBS! KURSEN STÄLLS IN HÖSTTERMINEN 2018

Idag behövs de vetenskapliga perspektiven mer än någonsin. Det sker omvälvande förändringar, både i omvärlden och i vårt eget land, och mediernas digitalisering har gjort det möjligt för vem som vill att tycka, påstå och sprida information. Nu är därför forskarnas röster särskilt värdefulla i den offentliga debatten. Forskares förmåga att perspektivisera, fördjupa och kritiskt analysera är livsviktiga för demokratin. I den här kursen vill vi ge dig inspiration och verktyg för att ta plats i medier och offentlig debatt för att du sedan ska kunna utveckla dina studenters förmåga att i rollen som ämneskunniga samverka med olika grupper i samhället.

Kursplan (PDF)

Studiehandledning (PDF)

Kursledare

Sara Santesson (kontaktperson)

Karin Arbsjö

Gunilla Jarlbro

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  Motsvarar 3 veckor, varav 1 vecka (sista) högskolepedagogisk utbildning

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 11000 SEK (3 veckor), 8000 SEK (2 veckor). Priset gäller inte anställda vid  Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 15 juni 2018 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Constance Holmbäck, 046-222 44 24

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Mårten Frostgård (PDF), 046-222 83 18

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00