lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser hösten 2019

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bl a minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket i AHU:s kursutbud motsvaras av kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education följt av Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education. Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser. För översikt över dessa två kursers årscykel : se här.

Lärarrollen (2 veckor) ges i tre versioner: på svenska med ca 50% studiefart, på engelska med ca 70% studiefart, samt på engelska med ca 15% studiefart och stor andel web-baserade inslag. Kursdeltagarna har möjlighet att lägga till en extravecka på kursen i form av ett eget arbete (en auskultation, en mindre undersökning, genomförande/utvärdering av ett planerat moment eller att man anordnar ett pedagogiskt seminarium). Önskar man lägga till extraveckan anger man det i anmälan till kontaktpersonen vid fakulteten. Som doktorand bör man förankra extraveckan med ansvarig för FU och med handledarna.

Kursansvar (3 veckor) ges även den i tre versioner: på svenska med ca 30% studiefart, på engelska med ca 30% studiefart, samt på engelska med ca 15% studiefart och stor andel web-baserade inslag.

Utöver dessa två kurser ges även kurserna Doctoral supervision och Open networked learning (ONL). Den goda föreläsningen ges av Genombrottet i samarbete med AHU.

Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan.