lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Den goda föreläsningen

Den goda föreläsningen kan ingå som en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats. Kursen ges av Genombrottet, LTH, i samarbete med AHU som en universitetsgemensam kurs under hösten 2019. 

Kursen omfattar 2 alternativt 3 veckor.

LTHs kurssida (ytterligare information mm)

Kursens schemalagda träffar:

Må 30 sept kl 13.15-17 (SC: Brunnen)
On 2 okt kl 13.15-17 (SC: Brunnen)
Må 4 nov kl 13.15-17 (SC: Brunnen)
On 6 nov kl 13.15-17 (SC: Brunnen)
Må 11 nov kl 13.15-17 (MNO:O104)
On 11 dec kl 13.15-17 (SC: Brunnen+Oasen)

Sista ansökningsdatum 15 sep 2019

Plats: SC:Brunnen på andra våningen i Studiecentrum, utom 11 november när det är i MNO-huset, Sölvegatan 16

Kursledare 

Roy Andersson, Roy.Anderssoncs.lthse, Universitetslektor vid Datavetenskap/LTH och Genombrottet/LTH.

Jennifer Löfgreen, Jennifer.Lofgreenlth.luse, Universitetsadjunkt vid Genombrottet/LTH och AHU/HT.

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 alt. 3 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 9.500 SEK 

Anmälan: Du söker till vårens kurs senast den 15 september 2019 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.
Lärare från LTH anmäler sig via LTHs kurssida.

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Hanna Hallgren, 046-222 44 24

Faculty of Social Sciences
Lovisa Eriksson, 046-222 43 65

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00