lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Genus och mångfald i undervisningen

Kursen Genus och mångfald i undervisningen ger utrymme att analysera genus och mångfald både inom universitetet som organisation samt i undervisningssituationer i klassrummet. Vad är kön, etnicitet/ras, klass, mångfald, likabehandling, intersektionalitet – och vad blir de på universitetet och i klassrummet? Kursen behandlar hur genus och mångfald görs i olika undervisningssituationer i klassrummet, i policydokument, i lagstiftning, inom universitet som institution och kultur, och ger dig verktyg att skapa mer tillgängliga och mindre exkluderande klassrum.

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, grupparbeten, hands-on övningar, deltagarnas presentationer och en skriftlig examinerande uppgift, med återkoppling från kursen lärare under kursens gång. Ett viktigt inslag i kursen är att lära sig från varandra och utvecklas tillsammans, men du kommer också att behöva läsa och förbereda texter.

Deltagande i seminarier och handledning är obligatoriskt.

Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande vid seminarier och skrivandet av en essä (5-7 A4 sidor), som utifrån kurslitteraturen utforskar frågor kring genus och mångfald och deras relevans för undervisning och lärande.

Kursens schemalagda träffar

Fredag, 25 oktober, kl. 13-16

Onsdag, 6 november, kl. 9-12

Tisdag, 20 november, kl. 9-12

Torsdag, 28 november, kl. 10-16

Tisdag, 14 januari, kl. 10-16

Mer information om kursen hittar du här (PDF).

 

OM KURSEN

Please note: This course will be held in Swedish. If you understand spoken and written Swedish, you are welcome to participate in English and with an English-language written assignment.

Språk: Svenska 

Omfattning:  Motsvarar 2 veckor

Kostnad: Kostnadsfritt för alla inom LU.

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 9 september 2019 via länken nedan.

 

KURSANMÄLAN 

 

Alla sökande anmäler sig via särskild blankett som ni hittar här.