Kurser hösten 2020

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket i AHU:s kursutbud motsvaras av kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education följt av Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education. Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser. För översikt över dessa två kursers årscykel : se här. 

Lärarrollen/Teaching and Learning in higher education omfattar två veckors studier. Kursdeltagarna har möjlighet att lägga till en extravecka på kursen i form av ett eget arbete (en auskultation, en mindre undersökning, genomförande/utvärdering av ett planerat moment eller att man anordnar ett pedagogiskt seminarium). Önskar man lägga till extraveckan anger man det i anmälan till kontaktpersonen vid fakulteten. Som doktorand bör man förankra extraveckan med ansvarig för forskarutbildningen och med handledarna.

Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education (3 veckor) ges den här terminen enbart på engelska, dels i form av ordinarie kurs, dels i form av en delvis web-baserad kurs (blended).

Utöver dessa två kurser ges även kurserna Doctoral supervision, Open Networked Learning och Den goda föreläsningen.

Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan.

COVID-19 och AHU:s kurser

Inför höstterminen:

Om COVID-19-läget så kräver kommer AHU:s campuskurser och kurser med campusinslag att ersättas med distansalternativ. Information om detta och eventuella ändrade datum går ut till alla anmälda innan sommaren.

The COVID-19-situation: If necessary, AHU’s campus courses, and campus meetings, this autumn will be replaced by distance alternatives. Applicants will be informed on any changes before the summer.