The Good Lecture

Den goda föreläsningen kan ingå som en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats. Kursen ges av Genombrottet, LTH, i samarbete med AHU som en universitetsgemensam kurs under våren 2020. Kursspråk: Engelska

/

Course description
The Good Lecture is an elective course in the qualifying program in teaching and learning in higher education at Lund University. The course is intended primarily for academic teachers with experience lecturing and it is an advantage if you take the course during a period when you have lectures of your own. Teachers who meet these criteria are given priority for space in the course, but all teachers are welcome.

A large proportion of academic teaching is in the form of lectures. This has advantages and disadvantages, some of which we explore in the course. We also look at different approaches to giving and evaluating lectures. As a participant in the course you will deepen your understanding of the lecture as a teaching method and gain practical experience developing your own lectures.

Kursen omfattar 2 alternativt 3 veckor.

Sista dag för anmälan/application closes 2020-09-20

LTHs kurssida (ytterligare information mm)

Schedule Autumn 2020 (ENG)

Scheduled Course Meetings:

Mon 5/10 kl 13.15-17
Wed 7/10 kl 13.15-17
Mon 9/11 kl 13.15-17
Wed 11/11 kl 13.15-17 (Kårhuset, room Hollywood)
Wed 18/11 kl 13.15-17 (MNO-house, room O:104)
Mon 14/12 kl 13.15-17

Place: SC:Brunnen, upper floor at LTH Studiecentrum

Kursledare 

Roy Andersson, Roy.Anderssoncs.lthse, Universitetslektor vid Datavetenskap/LTH och Genombrottet/LTH.

Jennifer Löfgreen, Jennifer.Lofgreenlth.luse, Universitetsadjunkt vid Genombrottet/LTH och AHU/HT.


Inför hösten

Om COVID-19-läget så kräver kommer AHU:s campuskurser och kurser med campusinslag att ersättas med distansalternativ. Information om detta och eventuella ändrade datum går ut till alla anmälda innan sommaren.

The COVID-19-situation: If necessary, AHU’s campus courses, and campus meetings, this autumn will be replaced by distance alternatives. Applicants will be informed on any changes before the summer.

OM KURSEN

Språk: Engelska

Omfattning:  2 alt. 3 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 9.500 SEK 

Anmälan: Application closes 2020-09-20/Du söker till vårens kurs senast den 20 september 2020 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

Lärare från LTH anmäler sig via LTHs kurssida.

 

 

KURSANMÄLAN 

Anmäl dig till kontaktpersonen på din fakultet