lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Den goda föreläsningen

Den goda föreläsningen våren 2018

Den goda föreläsningen kan ingå som en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats. Kursen ges av Genombrottet, LTH, i samarbete med AHU som en universitetsgemensam kurs under våren 2018.

Kursen omfattar 2 alternativt 3 veckor.

LTHs kurssida (ytterligare information mm)

On 7/3 kl 13.15-17
To 8/3 kl 13.15-17
On 4/4 kl 13.15-17
To 5/4 kl 13.15-17
On 11/4 kl 13.15-17
On 9/5 kl 13.15-17

Plats: SC:Brunnen på andra våningen i Studiecentrum

Kursledare

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 alt. 3 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 9.500 SEK 

Anmälan: Du söker till vårens kurs senast den 18 februari 2018 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.
Lärare från LTH anmäler sig via LTHs kurssida.

 

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046 - 22234 34 

Humanistiska & teologiska fakulteten
Alexander Maurits, 046 - 222 03 23

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046 - 222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Ylva Hofvander Trulsson, 040-32 54 16

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten 
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Ann Ivarsson, 046-222 31 39

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Felicia Eklund (PDF), 046 -222 49 82

Övriga
Lina Andersson, 046 -222 39 00