lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lärarrollen i högre utbildning

Lärarrollen i högre utbildning (Teaching and learning in HE) är en introduktionskurs och krävs i normalfall för att kunna gå den efterföljande Kursansvar i högre utbildning (Course design in HE). Kursen vänder sig till all undervisande personal som saknar tidigare högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhetsutbyte, forskning och regelverk varvas med analys och utveckling av egna undervisningsmoment. Kursen motsvarar två veckors deltagartid, d.v.s. 80 timmar. Alternativt kan man anmäla sig till en treveckorsversion, d.v.s. 120 timmar som då även innefattar ett extra projekt som ska avslutas inom ett halvår efter tvåveckorskursens slut. Doktorander som önskar tillgodoräkna sig kursen inom ramen för sin forskarutbildning, kontaktar sin fakultet för omvandling av veckor till högskolepoäng (3 eller, för utökad kurs, 4,5 hp) och registrering i Ladok.
 
Utöver schemalagd tid, tillkommer online-aktiviteter, individuellt arbete och läsning. Schemalagda tillfällen är obligatoriska. I händelse av frånvaro, utan egen förskyllan (dock max 20 %), från schemalagt moment tillkommer kompensatoriska uppgifter.

Kursbeskrivning (PDF)

Praktisk information (PDF)

Schemalagd kurstid:

27 februari kl 9.00-16.00

1 mars kl 9.00-16.00

6 mars kl 9.00-16.00

13 mars kl 9.00-16.00

20 mars kl 9.00-16.00

Lokal: O104 hos AHU, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

Kursledare

Maria Larsson

Sara Håkansson

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 alt 3 veckor

Kostnad: 2 veckor 7.800 SEK/ 3 veckor 8.800 SEK, priset gäller LU-anställda.

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 10 januari 2018 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046 - 222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Alexander Maurits, 046 - 222 03 23

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046 - 222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Ylva Hofvander Trulsson, 040-32 54 16

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Ann Ivarsson, 046-222 31 39

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Felicia Eklund (PDF), 046 -222 49 82

Övriga
Lina Andersson, 046 -222 39 00