lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser våren 2019

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bl. a. minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket i AHU:s kursutbud motsvaras av kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education följt av Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education. Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser. För översikt över dessa två kursers årscykel : se här.

Lärarrollen (2 veckor) ges i tre versioner: på svenska med ca 50% studiefart, på engelska med ca 70% studiefart, samt på engelska med ca 15% studiefart och stor andel web-baserade inslag. Kursdeltagarna har möjlighet att lägga till en extravecka på kursen i form av ett eget arbete (en auskultation, en mindre undersökning, genomförande/utvärdering av ett planerat moment eller att man anordnar ett pedagogiskt seminarium). Önskar man lägga till extraveckan anger man det i anmälan till kontaktpersonen vid fakulteten. Som doktorand bör man förankra extraveckan med ansvarig för FU och med handledarna.

Kursansvar (3 veckor) ges även den i tre versioner: på svenska med ca 30% studiefart, på engelska med ca 30% studiefart, samt på engelska med ca 15% studiefart och stor andel web-baserade inslag.

Utöver dessa två kurser ges under vårterminen 2019 även kurserna Assessment for learning, Kursdesign med fokus på blended learning, Open networked learning (ONL), Forskarhandledning samt Teaching portfolio.

Vårterminens kurser startar vid olika tidpunkter och har därför olika sista anmälningsdatum. Följande kurser har sista anmälningsdatum 1 december 2018: Lärarrollen, Kursdesign, Assessment for learning, Forskarhandledning och Open Networked Learning. Följande kurser har sista anmälningsdatum 1 februari 2019: Kursansvar, Studierektor och Teaching portfolio.

Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan.