lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att stödja studenters skrivutveckling

Kursen ges av PLUS vid Naturvetenskapliga fakulteten och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet är att ge inspiration och verktyg till dig som är lärare och handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen.

För mer information kontakta Sara Santesson eller Susanne Pelger.

Kursbeskrivning och schema (PDF)

 

 

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 veckor

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för deltagare från Naturvetenskapliga fakulteten. Deltagare från andra fakulteter betalar 7.800 SEK.

Anmälan: Du söker till vårens kurs senast den 11 mars 2019 via formulär HÄR.