lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studierektor - med fokus på pedagogiskt ledarskap

Kursen vänder sig till studierektorer (eller motsvarande), erfarna såväl som mindre erfarna, vid LU:s samtliga fakulteter. Kursen omfattar två veckors heltidsarbete, fördelat på cirka en månad. Den innehåller fyra schemalagda kursträffar (hel- eller halvdagar) med obligatorisk närvaro, läsning av litteratur samt skrivandet av ett individuellt paper med fokus på ledarskap och högskolepedagogik. Platsantalet är begränsat till 16. 

Kursbeskrivning (PDF)

Praktisk information (PDF)

Schemalagd kurstid

11 april, kl 9-16
24 april, kl 13-16
7 maj, kl 9-12
24 maj, kl 9-16

Lokal

M313 alla dagar på AHU i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

Kursledare

Katarina Mårtensson, AHU
Sara Håkansson, AHU

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 veckor

Kostnad: 7.800 SEK

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 1 februari 2019 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Constance Holmbäck, 046-222 44 24

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Mårten Frostgård (PDF), 046-222 83 18

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00