Kurser våren 2020

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket i AHU:s kursutbud motsvaras av kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education följt av Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education. Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser. För översikt över dessa två kursers årscykel : se här

Lärarrollen (2 veckor) ges på svenska med ca 50% studiefart. Kursdeltagarna har möjlighet att lägga till en extravecka på kursen i form av ett eget arbete (en auskultation, en mindre undersökning, genomförande/utvärdering av ett planerat moment eller att man anordnar ett pedagogiskt seminarium). Önskar man lägga till extraveckan anger man det i anmälan till kontaktpersonen vid fakulteten. Som doktorand bör man förankra extraveckan med ansvarig för forskarutbildningen och med handledarna.

Kursansvar (3 veckor) ges även den på svenska och med ca 30% studiefart.

Utöver dessa två kurser ges även kurserna Forskarhandledning, Att handleda uppsatser, Studierektor – med fokus på högskolepedagogik och ledarskap och Teaching portfolio.

Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan.