lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser våren 2020

Studierektor - med fokus på högskolepedagogik och ledarskap

Kursen vänder sig till studierektorer (eller motsvarande), erfarna såväl som mindre erfarna, vid LU:s samtliga fakulteter. Kursen omfattar två veckors heltidsarbete, fördelat på cirka en månad. Den innehåller fyra schemalagda kursträffar (hel- eller halvdagar) med obligatorisk närvaro, läsning av litteratur samt skrivandet av ett individuellt paper med fokus på ledarskap och högskolepedagogik. Platsantalet är begränsat till 16. 

Kursbeskrivning (PDF)

Schemalagd kurstid

15/4, kl 9-16

28/4, kl 13-16

5/5, kl 9-12

29/5, kl 9-12.30

Lokal

M313 alla dagar på AHU i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

Kursledare

Katarina Mårtensson, AHU

Sara Håkansson, AHU

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 veckor

Kostnad: 7.800 SEK

Anmälan: Välkommen att ansöka via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Constance Holmbäck, 046-222 44 24

Faculty of Social Sciences
Lovisa Eriksson, 046-222 43 65

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00