Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt innehåll som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det femte kurstillfället.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:

12 mars, 09:15-12:00, M313

19 mars, 09:15-12:00, M313

26 mars, 09:15-12:00, M313

2 april, 09.15-12.00, M313

19 maj, 09:00-16:00, M313

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Kursbeskrivning

Kursledare:

Johanna Bergqvist Rydén

Maria Larsson

OM KURSEN

 

Språk: Svenska

Omfattning:  2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor. Antalet deltagare är begränsat till 24.

Anmälan: Du söker till höstens kurs senast den 27 januari 2020 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet (se nedan).

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson,
046-222 39 00.

 

KURSANMÄLAN 

 

Kursanmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner