lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fyra schemalagda tillfällen, upplagda i seminarieform. Utöver dessa gör kursdeltagarna ett projektarbete, inom vilket de förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt kursinnehåll, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det fjärde kurstillfället.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:

12 mars, 09:15-12:00, M313

19 mars, 09:15-12:00, M313

26 mars, 09:15-12:00, M313

2 april, 09.15-12.00, M313

19 maj, 09:00-16:00, M313

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Kursbeskrivning (PDF)

 

 

Kursledare:

Johanna Bergqvist Rydén

Maria Larsson

OM KURSEN

 

Språk: Svenska

Omfattning:  2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor. Antalet deltagare är begränsat till 24.

Anmälan: Du söker till höstens kurs senast den 27 januari 2020 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet (se nedan).

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson,
046-222 39 00.

 

KURSANMÄLAN 

 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Elisabet Kulle, 046-222 44 24

Faculty of Social Sciences
Lovisa Eriksson, 046-222 43 65

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00