Den goda föreläsningen/The Good Lecture

Den goda föreläsningen kan ingå som en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats. Kursen ges av Genombrottet, LTH, i samarbete med AHU som en universitetsgemensam kurs under våren 2020. Kursspråk: Engelska

/

Course description
The Good Lecture is an elective course in the qualifying program in teaching and learning in higher education at Lund University. The course is intended primarily for academic teachers with experience lecturing and it is an advantage if you take the course during a period when you have lectures of your own. Teachers who meet these criteria are given priority for space in the course, but all teachers are welcome.

A large proportion of academic teaching is in the form of lectures. This has advantages and disadvantages, some of which we explore in the course. We also look at different approaches to giving and evaluating lectures. As a participant in the course you will deepen your understanding of the lecture as a teaching method and gain practical experience developing your own lectures.

Kursen omfattar 2 alternativt 3 veckor.

LTHs kurssida (ytterligare information mm)

Kursens schemalagda träffar:

Wed 11/3 kl 13.15-17
Thu 12/3 kl 13.15-17
Wed 15/4 kl 13.15-17
Thu 16/4 kl 13.15-17
Thu 23/4 kl 13.15-17 (MNO-house, room O:104)
Wed 20/5 kl 13.15-17

Plats: SC:Brunnen, upper floor at LTH Studiecentrum

Kursledare 

Roy Andersson, Roy.Anderssoncs.lthse, Universitetslektor vid Datavetenskap/LTH och Genombrottet/LTH.

Jennifer Löfgreen, Jennifer.Lofgreenlth.luse, Universitetsadjunkt vid Genombrottet/LTH och AHU/HT.

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 alt. 3 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 9.500 SEK 

Anmälan: Du söker till vårens kursvia din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.
Lärare från LTH anmäler sig via LTHs kurssida.

KURSANMÄLAN 

 

 

Kursanmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner