Kursansvar i högre utbildning

Kursansvar i högre utbildning vänder sig till undervisande personal vid Lunds universitet, som tidigare gått kursen Lärarrollen i högre utbildning (tidigare Introduktionskursen, LATHE eller motsvarande). Deltagarna kommer att ges tillfälle att fördjupa sin förståelse för studenters lärande och för utformandet av kurser, samt bekanta sig med litteratur och forskning om undervisning och lärande inom högre utbildning. Vidare kommer kursdeltagarna att få diskutera sin egen undervisning och att analysera och planera undervisning, inklusive bedömning och examination.

Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete, d.v.s. 120 timmar. Utöver schemalagda träffar utgörs kursen av läs- och skrivuppgifter som ska genomföras under kursens gång. Samtliga schemalagda träffar är obligatoriska och i händelse av frånvaro (dock max 20%) ska en obligatorisk kompensationsuppgift genomföras, som i mesta möjliga mån motsvarar innehållet i den missade kursträffen. Observera att det är nödvändigt att närvara vid det allra första kurstillfället.

En huvuduppgift under kursens gång är att du som kursdeltagare ska (vidare-)utveckla en kurs vid den egna avdelningen/institutionen. Det kan vara en kurs som för närvarande är involverad i eller en kurs du kommer att hålla i framöver. Vi rekommenderar att du diskuterar ditt val av kurs med din studierektor/motsvarande, så att ditt utvecklingsarbete kan bidra till undervisningsverksamheten och lärandet vid din avdelning/institution.

Observera att alla kursdeltagare måste förbereda en kort (1 sida) projektbeskrivning som ska laddas upp på kursplattformen under kursens första vecka.

Deltagare från den Samhällsvetenskapliga fakulteten ska även delta i ett obligatoriskt fakultetsspecifikt kurstillfälle, ”Generella kompetenser och pedagogisk meritering”, vilket ges av fakulteten en gång per termin. Den här terminen blir det den 4 maj kl 9-12. Lokal meddelas senare.

Schemalagda tider

3 mars, 13:15-17:00, O104

10 mars, 13:15-16:00, O104

17 mars, 13:15-16:00, O104

24 mars, 13:15-16:00, O104

27 mars, 13:15-16:00, O104

31 mars, 13:15-16:00, O104

4 maj, kl 9.15-12.00 M313 (gäller bara samhällsvetenskapliga fakulteten)

5 maj, 09.00-13.00, O104, O114 

5 maj, 13:00-16:00, M313, O104 

12 maj, 09:00-16:00, O104

18 maj, 13.15-16.00 , M313

OBS: Närvaro vid första kursträffen är obligatorisk. Detta tillfälle går inte att kompensera med extrauppgift eller genom närvaro online.

Lokal: O104, O114 eller M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Kursbeskrivning

Kontakt

Marita Ljungqvist

Johanna Bergqvist Rydén

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 3 veckor

Kostnad: 9.900 SEK

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 27 januari 2020via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet (se nedan).

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

KURSANMÄLAN 

 

Kursanmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner