Lärarrollen i högre utbildning

Lärarrollen i högre utbildning (Teaching and learning in Higher Education) är en introduktionskurs och krävs i normalfall för att kunna gå den efterföljande Kursansvar i högre utbildning (Course design in Higher Education). Kursen vänder sig till all undervisande personal som saknar tidigare högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhetsutbyte, forskning och regelverk varvas med analys och utveckling av egna undervisningsmoment. Kursen motsvarar två veckors deltagartid, d.v.s. 80 timmar. Alternativt kan man anmäla sig till en treveckorsversion, d.v.s. 120 timmar som då även innefattar ett extra projekt som ska avslutas inom ett halvår efter tvåveckorskursens slut. Doktorander som önskar tillgodoräkna sig kursen inom ramen för sin forskarutbildning, kontaktar sin fakultet för omvandling av veckor till högskolepoäng (3 eller, för utökad kurs, 4,5 hp) och registrering i Ladok.
 
Utöver schemalagd tid, tillkommer online-aktiviteter, individuellt arbete och läsning. Schemalagda tillfällen är obligatoriska. I händelse av frånvaro, utan egen förskyllan (dock max 20 %), från schemalagt moment tillkommer kompensatoriska uppgifter.

Schemalagd kurstid:

20 januari, 09:15-16:00
21 januari, 09:15-16:00
22 januari, 09:15-16:00
28 januari, 09:15-16:00
5 februari, 09:15-16:00

Lokal:

O104 hos AHU, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

Kursbeskrivning

Kursledare

Maria Larsson

Sara Håkansson

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 alt 3 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 2 eller 3 veckor. 2 veckor 7.800 SEK/ 3 veckor 8.800 SEK. Antalet deltagare är begränsat till 24.

Kursanmälan: Välkommen att ansöka senast den 3 december 2019 via utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet (se nedan).

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet enligt nedan, kontakta Lina Andersson, AHU,
046-222 39 00.

KURSANMÄLAN 

 

Kursanmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner