Studierektor - med fokus på högskolepedagogik och ledarskap

Kursen vänder sig till studierektorer (eller motsvarande), erfarna såväl som mindre erfarna, vid LU:s samtliga fakulteter. Kursen omfattar två veckors heltidsarbete, fördelat på cirka en månad. Den innehåller fyra schemalagda kursträffar (hel- eller halvdagar) med obligatorisk närvaro, läsning av litteratur samt skrivandet av ett individuellt paper med fokus på ledarskap och högskolepedagogik. Platsantalet är begränsat till 16. 

Schemalagd kurstid

15 april, kl 09:00-16:00

28 april, kl 13:00-16:00

5 maj, kl 09:00-12:00

29 maj, kl 09:00-12:30

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Kursbeskrivning

 

Kursledare

Katarina Mårtensson, AHU

Sara Håkansson, AHU

OM KURSEN

 

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet:  7 800 kronor. Antalet deltagare är begränsat till 16.

Kursanmälan: Välkommen att ansöka senast den 27 januari 2020 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet (se nedan). Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

KURSANMÄLAN 

 

Kursanmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner