lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontaktpersoner vid fakulteterna

För varje fakultet finns en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan till kurserna.

Ekonomihögskolan

Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Hege Markussen, 046-222 77 35

 

Juridiska fakulteten

Jenny Lindskog, 046-222 10 04

 

Konstnärliga fakulteten

Hans Hellsten, 040-32 54 88

 

Medicinska fakulteten

Annika Diehl, 046-222 19 90

 

Naturvetenskapliga fakulteten

Hanna Hallgren, 046-222 44 24

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lovisa Eriksson, 046-222 43 65

 

Lunds tekniska högskola

Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

 

AHU:s kursadministratör
Lina Andersson, 046-222 39 00