lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Övriga utbildningsformer

Förutom att ge högskolepedagogiska kurser erbjuder AHU flera andra utbildningsformer och stödverksamheter för anställda vid Lunds universitet. Från och med våren 2019 erbjuder vi exempelvis så kallade Kursverkstäder (läs mer här). Vi erbjuder även studiecirklar (läs mer här).