Kursverkstad

Kursverkstad

Kursverkstad – för att genomlysa och utveckla er kurs inför hösten 2020

Kursverkstaden är en 3-timmars session via Zoom där du/ni mestadels arbetar med er egen kurs, med högskolepedagogisk och nätutbildningskompetens från AHU som resurs och ledare av processen. Det är en möjlighet för dig som kursansvarig och för er som lärarlag att arbeta med genomlysning och utveckling av en kurs. Exempelvis kan du/ni arbeta med att anpassa ert kursupplägg för temporär distansundervisning under hösten 2020.

Kursverkstaden är ett tillfälle där ni kan göra ”egen-service” och vidareutveckling på er kurs, där andra lärare samtidigt arbetar med sina kurser vilket ger möjlighet till pedagogiskt idé- och erfarenhetsutbyte mellan olika ämnen. Inför kursverkstaden kommer en checklista med viktiga aspekter att tänka igenom att finnas tillgänglig, och det är läraren/lärarlaget självt som avgör vad arbetet fokuseras på. Kursverkstaden kan på så sätt också ses som en del av ämnets/institutionens/fakultetens långsiktiga kvalitetssäkringsarbete. Största delen av tiden avsätts till eget arbete, enskilt eller i grupp, och varvas med kortare diskussioner i helgrupp. Pedagogiska utvecklare från AHU kommer att närvara för att ge stöd, och det kommer även att finnas möjlighet att få hjälp med specifika aspekter av kursutvecklingen som rör undervisning med digitala verktyg för video (Studio) eller e-möte (Zoom), och lärplattformen Canvas.

OBS! För att anmäla dig till renodlade workshoppar i Studio, Zoom, eller Canvas, se resursen "Online vid LU".

Det är en fördel att delta i verkstaden flera tillsammans, från samma kurs eller ämne. Det enda ni behöver förbereda är att ha tillgång till kursplan/er, tidigare kursvärderingar, scheman, litteraturlistor och andra dokument som kan vara värdefulla för ert utvecklingsarbete. 

Kursverkstaden är kostnadsfri.

Anmäl dig/er senast tre arbetsdagar före verkstadstillfället genom att skicka ett mail till lina.anderssonuvet.luse och meddela vilket datum ni önskar gå. Meddela gärna också med vem du deltar tillsammans i Kursverkstaden.

Praktisk information och anmälan

Öppettider kursverkstad 

Extrainsatta kursverkstäder augusti 2020

Fre 21/8, 9.15-12

Mån 24/8, 13.15-16

Tis 25/8, 9.15-12

Ons 26/8, 13.15-16

Tor 27/8, 13.15-16

Fre 28/8, 9.15-12

Kursverkstäder hösten 2020

Mån 21/9 13.15-16

Mån 12/10 13.15-16

Tis 1/12 13.15-16

Lokal MNO 0104 alternativt distans (beror på Coronaläget)

Anmäl dig/er senast tre arbetsdagar före verkstadstillfället genom att skicka ett mail till lina.andersson@uvet.lu.se och meddela vilket datum ni önskar gå. Meddela gärna också vem du deltar i Kursverkstaden tillsammans med

Deltagande är kostnadsfritt. Kursverkstäderna hålls på svenska, eller vid behov på engelska.