lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursverkstad

Kursverkstad

Kursverkstaden är en möjlighet för dig som kursansvarig och er som lärarlag att arbeta med genomlysning av en kurs. Kursverkstaden erbjuder en plats där ni kan göra ”egen-service” på er kurs, i ett sammanhang där högskolepedagogisk kompetens finns som resurs, och där andra lärare samtidigt arbetar med sina kurser vilket ger möjlighet till pedagogiskt utbyte mellan olika ämnestraditioner.

Vid kursverkstaden kommer konkreta verktyg i form av en checklista med viktiga aspekter att tänka igenom finnas tillgänglig, och det är lärare/lärarlaget självt som avgör vad arbetet fokuseras på. Kursverkstaden kan på så sätt också ses som en del av ämnets/institutionens/fakultetens långsiktiga kvalitetssäkringsarbete. Största delen av tiden avsätts till eget arbete, enskilt eller i grupp. Ansvariga organisatörer kommer att finnas på plats för konsultation och kortare diskussioner i helgrupp. AHU bjuder på kaffe. 

Om ni är lärarlag/fler än en lärare som undervisar på kursen som ska genomlysas, uppmuntrar vi er att komma till verkstaden tillsammans. Ta med kursplan, tidigare kursvärderingar, scheman, litteraturlistor och andra dokument som kan vara värdefulla att ha tillgång till under kursverkstaden. 

Kursverkstaden är kostnadsfri. Antalet platser är begränsat. Vid många anmälningar gäller principen "först till kvarn". För information om och anmälan till Kursverkstad se högerspalten.   

Praktisk information och anmälan

Öppettider kursverkstad

Tid:     Måndag 10 feb, kl 13.15-16.00

          Onsdag 22 april, kl 13.15-16.00

               

Plats: AHU (Avdelningen för Högskolpedagogisk Utveckling),

Sölvegatan 16, rum O104.

Anmäl dig/er senast tre arbetsdagar före verkstadstillfället

Anmälan till 10 februari gör du här.

Anmälan till 22 april gör du här.

 

Deltagande är kostnadsfritt.