lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studiecirklar

Studiecirklar hösten 2019

AHU’s studiecirklar innebär en serie workshop-betonade träffar kring ett visst tema. Till skillnad från enskilda workshops är studiecirklarna upplagda så att det föreligger progression mellan träffarna och tanken är alltså att man som deltagare följer hela studiecirkeln.

Mellan träffarna förbereder sig deltagarna genom att exempelvis läsa artiklar och att sondera bland föreskrifter och praxis i den egna undervisningssammanhanget (exempelvis ämnet, avdelningen, institutionen).

Deltagande ger närvarointyg och kan därför inte tillgodoräknas som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. De som så önskar kan dock lägga till ett eget utvecklingsarbete och skriva en rapport, vilken efter bedömning och godkännande ger kursintyg motsvarande två veckor.

Teman för årets studiecirklar är: 

Blended learning, kursdesign och kursplattformen Canvas

Utveckling av bedömning och examination

Det är en stor fördel om lärarlag och gärna även ansvarig studierektor eller motsvarande anmäler sig tillsammans då detta ökar möjligheterna att styra innehållet och diskussionerna mot eget kursutvecklingsarbete. Detta är dock inget krav för att delta. Studiecirklar kan även skräddarsys efter enskilda fakulteters, institutioners eller lärarlags önskemål.

Studiecirklarna anordnas återkommande och är öppna för undervisande personal vid hela universitetet. Tematiken kommer att variera.