Studiecirkel för utveckling av bedömning och examination

Studiecirkeln om bedömning och examination är fördelad över 4 halvdagar med föreläsningar och workshops. Dess innehållsmässiga fokus ligger på hur man kan utforma bedömning och examination så att det främjar studenters lärande.

Flera centrala aspekter berörs, såsom Bedömarkompetens, Lärandeorienterad examination och bedömning, Kvalitets- och kompetensbaserad examination och bedömning, Hållbar examination och bedömning, Feedback och feed forward samt Progression i examination och bedömning, bl.a. genom program och kurssekvenser. Vi berör även i viss mån Digitala verktyg för examination och bedömning samt Inkluderande och socialt rättvis examination och bedömning.

Om möjligt föreslår vi att ni deltar i studiecirkeln som kollegiala lärarlag, eventuellt även tillsammans med ansvarig studierektor, då det ökar möljigheterna att praktiskt implementera studiecirkelns innehåll i ert kursutvecklingsarbete. Detta är dock inget krav för att delta. 

För information om och anmälan till Studiecirkeln om bedömning och examination, se högerspalten. Studiecirkeln ges på svenska.

ALLMÄN INFORMATION                  

Tid:

Torsdag 26 sept, kl 9.15-12.00

Torsdag 10 okt, kl 9.15-12.00

Torsdag 24 okt, kl 9.15-12.00

Torsdag 14 nov, kl 9.15-12.00

Plats: AHU (Avdelningen för Högskolepedagogisk utveckling). Sölvegatan 16, rum M313.

Pris: 2 900 kr (endast deltagande i studiecirkeln) respektive 6000 kronor (deltagande i studiecirkeln, projektrapport och examination för två behörighetsgivande högskolepedagogiska veckor). 

Anmälan Välkommen att ansöka senast den 3 juni 2019 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

Ange om du vill vara med endast i workshoparna eller om du också vill skriva ett eget arbete motsvarande 2 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. 

 

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Elisabet Kulle, 046-222 44 24

Faculty of Social Sciences 
Lovisa Eriksson, 046-222 43 65

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00