Studiecirkel om blended learning, kursdesign och kursplattformen Canvas

Studiecirkel om blended learning, kursdesign och kursplattformen Canvas

En studiecirkel för dig som vill ta tillfället i akt att tillsammans med kollegor utveckla en ny eller befintlig kurs vid övergången till vår nya universitetsgemensamma lärplattform Canvas. Studiecirkeln berör olika aspekter av undervisning som integrerar fysiska och digitala undervisningsmiljöer och -moment. Studiecirkeln är fördelad över fyra fysiska träffar (3 h per tillfälle) som består av workshops, presentationer och diskussionsmoment. På träffarna utgår deltagarna från den kurs eller det program som de själva undervisar eller ska undervisa med stöd av Canvas. Olika generella aspekter av blended learning berörs, exempelvis det omvända klassrummet, digitala verktyg för interaktion och återkoppling i klassrummet, tillgänglighet och inkludering i en blended miljö, att spela in videoföreläsningar, samt att designa en blended kurs och bygga upp den i Canvas. Deltagarna erbjuds också möjlighet till enskild handledning med pedagogiska utvecklare. Studiecirkeln leds av pedagogiska utvecklare från AHU med stöd av projektledare för införandeprojektet Canvas på LU. 

Om möjligt föreslår vi att ni deltar i studiecirkeln som kollegiala lärarlag, eventuellt även tillsammans med ansvarig studierektor, då det ökar möjligheterna att praktiskt implementera studiecirkelns innehåll i ert kursutvecklingsarbete. Detta är dock inget krav för att delta.

För information om anmälan se spalten till höger. Studiecirkeln ges på svenska. 

Allmän information                  

Tid: 

18 september, M313, kl 9.15-12.00

2 oktober, M313, kl 9.15-12.00

15 oktober, O104, kl 9.15-12.00

22 oktober, O104,  kl 9.15-12.00

Plats: AHU (Avdelningen för Högskolpedagogisk Utveckling), Sölvegatan 16.

Anmälan Välkommen att ansöka senast den 3 juni 2019 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson. När du anmäler dig ska du också ange om du endast vill delta i workshoparna eller om du vill kombinera studiecirkeln med ett eget skrivet arbete, som då bedöms som två veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.  

Pris: Deltagande i studiecirkeln (även om du önskar lägga till projektrapport och examination för två behörighetsgivande högskolepedagogiska veckor) är avgiftsfritt, då cirkeln har särskilt stöd från Utbildningsnämnden. 

KURSANMÄLAN 

Ekonomihögskolan
Jeanette Ströberg, 046-222 34 34

Humanistiska & teologiska fakulteten
Hege Markussen, 046-222 77 35

Juridiska fakulteten
Jenny Lindskog, 046-222 10 04

Konstnärliga fakulteten
Hans Hellsten, 040-32 54 88

Lunds tekniska högskola
Lisbeth Tempte, 046-222 31 22

Medicinska fakulteten
Annika Diehl, 046-222 19 90

Naturvetenskapliga fakulteten
Elisabet Kulle, 046-222 44 24

Faculty of Social Sciences 
Lovisa Eriksson, 046-222 43 65

Övriga
Lina Andersson, 046-222 39 00