19

mar

Upptäck möjligheter med muntlig examination

19 mars 2024 09:15 till 12:00 Seminarium

I ett landskap som i allt högre grad påverkas av teknik och standardisering kan olika former av muntlig bedömning hjälpa till att mäta en students djupförståelse, kritiska tänkande och förmåga att formulera komplexa idéer.

Muntliga bedömningar erbjuder en möjlighet till meningsfull dialog mellan lärare och studenter, vilket ger en dynamisk interaktion för omedelbar återkoppling och nyanserad utvärdering. Till skillnad från vanligare former av bedömning, t.ex. quiz, tentor eller uppsatser, kan muntliga bedömningar säkerställa reliabilitet och validitet när de används för att komplettera befintliga bedömningsmetoder, särskilt med tanke bruket av artificiell intelligens. De kan skräddarsys för att tjäna antingen formativa eller summativa syften, beroende på deras utformning och implementering. I det här seminariet kommer vi att utforska komplexiteten och möjligheterna med muntliga bedömningar, i syfte att diskutera metoder för att genomföra dessa utvärderingar effektivt och rättvist. 

Under seminariet kommer vi att beröra: 

  • Pedagogiska aspekter: Överväga användningen av muntlig bedömning i relation till dina utbildningsmål och lärandemål. Förstå hur de kan utformas för att stimulera djupinriktat lärande och kritiskt tänkande. 
  • Kvalitetsaspekter: Diskutera vikten av reliabilitet och validitet vid muntliga bedömningar. Utforska metoder och bästa praxis för kvalitetskontroll, till exempel att använda bedömningsmatriser för anteckningar. 
  • Praktiska aspekter: Fördjupa dig i logistiken för att genomföra muntliga bedömningar, från frågedesign till tidshantering. Lär dig hur du skapar en miljö som uppmuntrar till öppen dialog och meningsfull interaktion. 

 

Seminariet kommer att innehålla interaktiva gruppdiskussioner, vilket erbjuder en plattform för att dela erfarenheter och utmaningar, berikad av de olika undervisnings- och disciplinära bakgrunderna hos deltagare från hela universitetet. 

Seminariet hålls på svenska. 

 

Registrering 

Seminariet är gratis, men antalet platser är begränsat till 40 deltagare. Anmäl dig senast fredagen den 15 mars för att säkra din plats. Fika kommer att tillhandahållas. 

Registreringen är nu stängd. För sen anmälan, kontakta: johanna.bergqvist_ryden@ahu.lu.se 

 

Målgrupp

Detta seminarium riktar sig till lärare vid Lunds universitet. Övriga lärare inom högre utbildning är välkomna att anmäla sig, men företräde kommer att ges till dem med befintliga undervisningsuppdrag vid Lunds universitet. 

 

Plats

Seminariet äger rum i rum M313 i MNO-huset. Entrén ligger på Sölvegatan 16, 223 62 Lund. När du kommer in kommer skyltar att synas som leder dig till rummets plats. Vägbeskrivning till lokalen:
https://www.google.com/maps/place/AHU/@55.7115111,13.2019633,16z/data=!4m6!3m5!1s0x465397c9674c7a6b:0xcc1b6e5843a00197!8m2!3d55.7109208!4d13.2050836!16s%2Fg%2F1hhvssqbn?entry=tts

 

Organisatörer 

Seminariet arrangeras av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).
https://www.ahu.lu.se/

Om händelsen:

19 mars 2024 09:15 till 12:00

Plats:
Rum M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Målgrupp:
Lärare vid Lunds universitet. Övriga lärare inom högre utbildning är välkomna att anmäla sig, men företräde kommer att ges till dem med befintliga undervisningsuppdrag vid Lunds universitet.

Språk:
Svenska

Kontakt:
johanna.bergqvist_rydenahu.luse

Spara händelsen till din kalender