Högskolepedagogiska rådet

Bakgrund

Högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet och högskolepedagogiskt utvecklingsarbete är en grundbult för högskoleutbildning. Detta utvecklingsarbete ska bedrivas inom alla utbildningsverksamheter vid universitet. Det finns ett behov av samordning och utveckling av högskolepedagogiken på universitetsgemensam nivå för att dra nytta av den samlade kunskap som finns på olika fakulteter och i olika verksamheter.
Med det som bakgrund inrättas ett råd för högskolepedagogisk utveckling. Rådets uppgift är att i samspel med fakulteterna identifiera utvecklingsområden av universitetsgemensam karaktär samt att tillse att det högskolepedagogiska kursutbudet motsvarar fakulteternas behov.

Ordförande
Ann-Kristin Wallengren, vicerektor            

Fakultetsrepresentanter
Roy Andersson, Lunds tekniska högskola
Tobias Axelsson, Ekonomihögskolan
Björn Badersten, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Karin Hall, Naturvetenskapliga fakulteten
Fredrik Haller, Konstnärliga fakulteten
Magnus Hillman, Medicinska fakulteten
Sara Håkansson, Humanistiska och Teologiska fakulteterna
Patrik Lindskoug, Juridiska fakulteten

Studentrepresentanter
Genom LUS försorg

Föredragande
Anders Sonesson, avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Sekretariat
Lina Andersson, avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Beslut om inrättandet

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-12-09