Pedagogiska utvecklingskonferenser

Lunds universitet genomför sedan 2007 en universitetsgemensam pedagogisk utvecklingskonferens vartannat år. Konferensen är ett samarrangemang mellan fakulteterna och Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU (tidigare Centre for Educational Development, CED).  En konferens av det här slaget skapar möjlighet för lärare och andra inom universitetet, med intresse och engagemang i pedagogiska utvecklingsfrågor, att dela kunskap och erfarenheter på samtliga nivåer - från grundnivå till forskarnivå, från enskilda kursmoment till hela program. En möjlighet till dialog, inspiration och kritisk diskussion om lärande, undervisning och lärarskap. Målgrupp är alla med pedagogiska uppdrag t ex lärare, forskarhandledare, undervisningsledare.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2017-03-27